Kørselsgodtgørelse

Her finder du klubbens køreseddel (pdf-fil) til dækning af transportudgifter i forbindelse med udekampe. Den kan udfyldes digitalt eller printes og udfyldes.Køresedlen skal sendes til kassereren senest 7 dage efter kørslen.

Mail: kasserer@odense-giants.dk


Kørselsregler for ALLE hold. • Chaufførerne udfylder selv et kilometerregnskab og sender det til klubbens kasserer, senest 7 dage efter kørslen. Køresedlen findes ovenfor.

 

 • Der afregnes med en fast sats pr./km. fastsat af DSOF samt taksten for Brobizz eller Pay by plate.  

 

 • Alle kørsler beregnes fra/til Søren Eriksens Vej 16.


 • Kørsler over 100 km tur/retur refunderes.

 

 • Chaufføren får refunderet broafgiften svarende til PaybyPlate/Brobizz. Husk at medsende kvitteringer.

 

 • Alle kørsler skal være oprettet i Holdsport for at modtage refusion.

 

 • På alle hold regnes med 1 bil pr. 4 spillere (træner og holdleder tæller som spillere), dog max. 3 biler pr. hold. Det betyder at bilerne skal fyldes. Der ydes ikke tilskud fra klubben på den 3 og 4. bil, hvis spillerne kunne være fordelt i de 2-3 første. Er der så mange spiller eksempelvis til DM at der er brug for flere biler, deles beløbet fra de 3 biler ligeligt mellem dem. 

 

 • Har man et privat ærinde i forbindelse med kamp er det en vurderingssag, i forhold til ovenstående, om den halve tur refunderes. 

 

 • Vælger man at kører selv (som forældre/tilskuere, kun med egne børn) refunderes kørslen ikke. 

 

 • Træningskampe bliver ikke refunderet. 

 

 • Kørsel til Talentudvikling søger chaufførerne selv via Forbundet.