Alkoholpolitik

Alkoholpolitik i Odense Giants Softball Klub

Formål:

Formålet med at udarbejde en alkoholpolitik er, at skabe nogle fælles retningslinjer for hvordan vi forholder os til indtagelse af alkohol i foreningslivet. 


Holdning:

Holdningen er at alkohol og idræt ikke høre samme og ikke bør være et socialt samlingspunkt i dagligdagen.


Retningslinje:

 • Der sælges kun alkohol til kampe/arrangementer i foreningen.
 • Idrætsudøvere der er fyldt 16 år må gerne nyde alkohol i klubregi - så længe de selv har en aftale med deres forældre om det.
 • Vi forventer, at voksne udviser et fornuftigt forhold til indtagelse af alkohol, især når der er børn og unge til stede.
 • Chauffører til kampe og stævner skal være total alkohol neutrale - det er et stort ansvar at køre med andre, som skal kunne have 100% tillid til at chaufføren ikke er alkoholpåvirket.  
 • Ved arrangementer og fester følger vi lovens retningslinjer for udskænkning og salg.
 • De ansvarlige trænere/ledere forventes at møde ædru. Indtagelse af alkohol under sportsaktiviteter accepteres ikke.
 • Det er ikke tilladt for sportsudøvere at indtage alkohol under træning og kampe.
 • Bestyrelsen forventer, at klubbens ledere, trænere, medlemmer og forældre erkender, at alle har et ansvar for at foreningens alkoholpolitik efterleves.
 • Hvis en leder, træner, instruktør, medlem eller forældre observerer, at en tillidsperson eller anden person med tilknytning til foreningen, handler i strid med foreningens alkoholpolitik, er det bestyrelsens håb og forventning, at vedkommende vil videregive sine observationer til bestyrelsen, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens vedtægter om brud på medlems forpligtelser. Alle sager behandles fortroligt på bestyrelsesniveau og alle handlinger og beslutninger i den forbindelse træffes helt og holdent af bestyrelsen.
 • Alkoholpolitikken gælder for alle lokationer, så længe aktiviteten afholdes i foreningsregi.
 • I forbindelse med børn- og ungdomsture må den eller de ansvarlige ledere ikke nyde alkohol.
 • Efter dagens aktiviteter og ikke i selskab med børnene, kan de ledere, som ikke har aftenopsynet evt. nyde alkohol i moderat omfang med øvrige ledere.


Vedtaget af bestyrelsen den. 12/04-2021